Rami

Az 528 Hz alapfrekvenciát fejlett civilizációk ősi papjai és gyógyítói használták csodák megnyilvánulására és áldások létrehozására. Kutatások azt mutatják, hogy az 528 Hz egy DNS-javító frekvencia. Az egészség és a hosszú élettartam bioenergiája.

Az úgynevezett fizikai anyag a tudatosság megnyilvánulása. A tudatosság rejlik minden forma mögött. Amíg az értelmed azt hiszi, hogy a szellem és az anyag szétválasztható, addig elkerülhetetlen fejedben a zűrzavar. Lásd Istent, a tudatosságot, a mindenben létező szubsztanciát, minden dolog leglényegének!

Akinek van, annak adatik. Aki a tudatát egészséggel, szeretettel és pénzbőséggel tölti meg, annak egészség, szeretet és pénzbőség adatik. „Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény!”

Egészséges vagyok. Energikus vagyok. Szabad vagyok. Erős vagyok. Nyitott vagyok az egészség befogadására. Áldott vagyok. Szeretve vagyok. Szeretet vagyok. Motivált vagyok. Békés vagyok. Határozott vagyok. Magabiztos vagyok. Tudatos vagyok. Örömteli vagyok. Humoros vagyok.