Meditatív Podcast: A tudatosságod teremti a valóságod

Meditatív Podcast: A tudatosságod teremti a valóságod

Akinek van, annak adatik.

Aki a tudatát egészséggel, szeretettel és pénzbőséggel tölti meg, annak egészség, szeretet és pénzbőség adatik.

Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény!”

 Fény van minden emberben. És .. Fény és Fény között nincs különbség.”

Ugyanaz a Fény van minden emberben, sőt egy kutyában is, sőt egy fűszálban is!”

 Isten országa Bennetek van! Nem kőből és fából épült házakban. Hasítsd szét a fát, és ott leszek. Emeld fel a követ, és megtalálsz.” (Apokrif iratok)

Ébredj ember! Ismerd fel isteni termeszeted és cselekedj szeretetből.

A VAGYOK: Nem a személyes éned, hanem a mindenben és mindenkiben ott élő létező, vagyis Isten, a fény, a mindenben és mindenkiben ott lakozó energia.

A személyes éned a fény egy megnyilvánulása. Isten egyik képmása. 

Mondd ki bátran:
Szeretet vagyok! Fény vagyok!
Pénzbőségben vagyok! Egészséges vagyok!
Az a személy vagyok, aki eléri azt, amire vágyik!

Ne foglalkozz azzal, hogy mi van most körülötted! Emlékeztesd magad arra, milyen energia lakozik benned. Emlékeztesd magad arra, hogy fény természetű vagy.

Ha továbbra is arra viszed a figyelmed, amit nem szeretnél az életedben, Istent arra használod fel, hogy nem kívánt módokon testesüljön meg.

Arra akarsz fókuszálni, ami nincs vagy arra, amit érezni szeretnél?

Legyél bátor! Higgy magadban!
És határozottan jelentsd ki: Az vagyok, aki lenni vágyok!

Az ember csak annyit birtokolhat a látható világban, mint amennyinek az elméjében van a tudatában.

Te minek vagy a tudatában? Mire gondolsz nap-mint-nap?

Tudtad, hogy a gondolatok dolgok? És a dolgok gondolatok?
Tudtad, hogy az anyag szinonímája az energia? És, hogy a világegyetemben minden energia? Hogy annak a ruhának, ami rajtad van, a legkisebb részecskéje energia?

Nézz rá a tenyeredre! Képzeletben utazz el a tenyeredet felépítő legkisebb részecskéig. És lásd meg belső értelmeddel az anyag mögött meghúzódó szellemet!

Tudtad, hogy mivel minden energia, mindennek van egy rezgése?
Ezért minden egy adott frekvencián rezeg? 

A gondolataid, az érzelmeid, az elképzeléseid, a tested és lelked és minden, amit magad körül látsz, energia. Minden egy adott frekvencián vibrál.

A siker titka, felismerni, hogy ezt az energiát kedved szerint formálhatod. Ehhez pedig intelligenciára van szükséged. Egy olyan fajta intelligenciára, amellyel ráérzel arra a törvényre, amely az egész világmindenséget működteti.

A tudat, Isten, a létezés, mivel bármilyen formában megjelenhet, nem korlátozza magát egy adott forma megnyilvánulására. Hiszen ez a szubsztancia határtalan, mindenható és mindenttudó.

Nézz körül a világban és figyeld meg, ahány ember, annyi személyiség, annyi megnyilvánulás. Még az állatok sem egyformák, mind különbözőképpen nyilvánul meg. 

„Soha nem találunk két tojást vagy két levelet vagy két fűszálat egy kertben, amelyek tökéletesen hasonlóak. Így a tökéletes hasonlóság csak a hiányos és elvont fogalmakban található meg.” – Leibniz

Isten részekre osztotta önmagát, hogy önmagát tapasztalja különböző formákban.” Neville Goddard

Ezért a helyes és a helytelen fogalma sem létezik oly módon, ahogyan mi gondolnánk. 

Ezek csak eltérő nézőpontok. Figyeld meg, ahogyan neked is változik az életről alkotott véleményed, az idő múlásával.

Ha azt hiszed, hogy van valaki rajtad kívül, amely gondolattal önmagadat lealacsonyítva érzed, csak magadat korlátozod. Hiszen a hit megvalósítja az elképzeléseket.

Az az érzelem, amely hittel fűtött, cselekvő energiát testesít meg.
A törvény pedig így szól: „Legyen hitetek szerint!”

Istennek sok neve van, hiszen Isten mindenhol jelen van – benne élsz. És, ha benne élsz, akkor sehol nem lehet hiány. Ha azt mondod, hogy Isten csak egy bizonyos helyen van, akkor az elmédben egy űrt, egy lyukad hozol létre, ahol hiány van, hiszen azt hiszed, hogy Isten ott nincs jelen.

A hited az, ami megteremti az űrt! A hiányban való hited! 
És, amiben hiszel, azt meg is tapasztalod.

A világ és minden, ami benne található, az ember tudatosságának tárgyiasulása.

Ha a szegénységnek és a hiánynak vagy a tudatában, akkor olyan energiákat testesítesz meg, amelyeket az ember “gonosz”-nak nevezett.

A jó és a rossz csak a különböző frekvenciák megtestesítőinek játéka.

Minden kimondott szavaddal energiák sokaságát mozgatod meg.

A “már minden megoldódott“ szavak, maguk után vonják a megoldottság érzését.

Az érzés pedig kibontja szárnyait életre hívva a lehetőségeket.

Az elme, vagyis az úgynevezett Nagy Szellem, a gondolkodó szubsztancia.

Nem az a dolog, amellyel gondolkodunk, hanem az a szubsztancia, amely gondolkodik.

E törvényszerűség mindenhol jelen van.

Így az elme, a Nagy Szellem, nem lehet rajtad kívül. Benne vagy ebben a szubsztanciában és AZ vagy Ő, benned van. Minden gondolatod és szavad rezgését észleli. Hiszen ezt Te is észleled. Hallod a saját szavaid, gondolataid. Te mondod ki azokat és te hallod meg.

Az elmédben lejátszódó párbeszédeket mind Te hozod létre.

És a körülötted lévő tér, a szoba, amelyben vagy, nem levegővel van tele, hanem a tudatos szubsztanciával. Ahogyan beszélsz és gondolkodsz ebben a szubsztanciában, a szerint rezeg. Rezgésbe hozol egy olyan teret, amely a fizikai szem számára bár nem látható, a multidimenzionális lényed számára jelen lévő.

Ezért minden kimondott szavad feljegyzésre kerül az elmében, a szellemben.

„Kezdetben volt az Ige, az ige Istennél volt és Isten volt az ige.” Ha kezdetben volt a szó és a szó Istennél volt és Isten volt a szó, a hang, a rezgés, akkor a szavaid sem lehetnek különbek a teremtő szubsztanciánál.

Amikor gondolkodsz, mozgásba hozod az a szubsztanciát, amely által létezel és amely a szavaid által létezik. Élettapasztalatodat belső monológod teremti meg. Általa érezheted magad teljesnek vagy hiányosnak.

Ahogyan hallgat az elmédre az agyad, úgy hallgat minden szavadra a környezeted.

A szem számára nem látható dolgok a legmagasabb rezgésszámmal rendelkeznek. Ugyanis ez takarja a minden lehetőséggel rendelkező mezőt. 

A szemmel látható dolgok pedig a legalacsonyabb rezgésszámot jelölik, hiszen a már megnyilvánult dolgok formát öltve, testbe zártak.

Viszont az, aki tudatosságában magasra tud emelkedni, kevésbé reaktív a dolgokra és eseményekre.

Az igazi bölcsek azok, akik megtanultak a tudatosság felsőbb szféráiban gondolkodni, akik kapcsolódnak a magas rezgésekhez.

MINDEN TUDATOS! Minden az elme végtelen számú megnyilvánulása.

Az egyetemes elme mindenhol jelen van és olyan formában jelenik meg, amilyen tudatossággal találkozik.

Isten, a vagyok, egy univerzális energia, amely csendes, személytelen és mindenható erőként áramlik egyre előre, amíg el nem éri azt a pontot, ahol a tudatosság megnyilvánul. Amikor áramlása során egy fa tudatával találkozik, akkor a fa életerejévé, intelligenciájává, és forrásává válik. Amikor egy állat tudatával találkozik, akkor az állat színévé, ügyességévé szépségévé válik.

Isten milyen formát ölt, amikor a Te tudatoddal találkozik?

Isten, a vagyok, a tudatosságodnak megfelelően nyilvánul meg. A pénzbőség tudattal rendelkező egyén számára, pénzbőségként. A szeretettel rendelkező egyén számára szeretetként.

Jézus mindenben felismerte a szellemet. Meglátott egy fügefát az út szélén. Odament és azt mondta. „Soha többé ne teremjen rajtad gyümölcs!” – a fa azonnal kiszáradt. A tanítványok kérdezték: „Hogyan száradhatott ki ilyen gyorsan ez a fügefa?” „Legyen hitetek!”

„Minél finomabb és magasabb rezgésű a gondolatod, annál inkább hasonlít egy röntgensugár rezgéséhez, amely képes áthatolni azon is, amely oly annyira áthatolhatatlannak tűnik.”

MINDEN PORSZEM TUDATOS!

Az élet = Isten, az elfojtás = halál!

Nem elég csak testileg ellazulni, mentálisan kell ellazulnod.
Az ellazulás megengedést jelent. 

Hogyan tudna az Egyetemes energia átáradni a tudatodon, ha elzárod azt?

Nyitottnak kell lenned úgy a beáradás, mint a kirádás számára.

A FEHÉR FÉNY egy nagyon magas rezgésszámot jelent.
A Bibliában Isten maga a fény, a világosság.

A piros rózsa szirmai piros tudattal rendelkeznek és a fényből kinyerik azt az egy bizonyos rezgést, ami pirossá teszi őket. Minden növény, állat és ember ugyanezt teszi az egyetemes törvény tekintetében. 

Amire igazán szüksége van most az embernek, az Isten bőséges megnyilvánulásának nagyobb mértékű tudatosítása és tisztelete.

Isten, mint minden létező eredete és létalapja, minden pillanatban készen áll a megnyilvánulásra. Ezt viszont csak az ember uralkodó szellemi beállítottságának és tudatosságának megfelelően tudja megtenni.

Isten oly módon fogja magát kifejezni általad, amilyen öntőformát készítesz a számára.

„Bármit is kértek imában, higgyétek el, hogy megkaptátok és a tiétek lesz az.”

Mielőtt a vágy megjelenne valami szebbre és jobbra, már rég rendelkezésre áll a megoldás.

A folyékony fény lényege nem fog megváltozni, csak az alakja lesz más, miközben átfolyik az öntőformán.

Vágyad tárgya az az öntőforma, ami meghatározza Isten megnyilvánulási formáját.

Meditálj hosszan a következőkön: Az a nyitott csatorna vagyok, amin az isteni fény most egészségként, pénzbőségként és intelligenciaként áramlik keresztül. Tarts némi szünetet az egészség, a pénzbőség és az intelligencia szavak között, hogy legyen időd megérteni a kifejezések jelentését. 

Az a nyitott csatorna vagyok, amin az isteni fény most egészségként, pénzbőségként és intelligenciaként áramlik keresztül. Tarts némi szünetet az egészség, a pénzbőség és az intelligencia szavak között, hogy legyen időd megérteni a kifejezések jelentését. 

Megosztás:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Könyvajánló

Válj természetfelettivé!

„Mi lenne, ha képes volnál ráhangolódni az anyagi világon túli frekvenciákra, megváltoztathatnád agyad kémiáját, és a tudat transzcendens szintjeire emelkedve új jövőt teremtenél? Ha képes volnál átalakítani tested biológiáját, hogy mélyreható gyógyulás vehesse kezdetét?”

Ez a könyv megváltoztatja az életed. Megmutatja, hogyan tudod elfogadni a jövőre vonatkozó álmaidat úgy, mintha már be is teljesedtek volna, mégpedig oly módon, hogy a tested is elhiggye, máris a valóra vált álmot éli, beindítva ezzel egy sor érzelmi és fiziológiai folyamatot, amelyekben új valóságod tükröződik vissza. Ebben rejlik a könyv ereje.

Válj Te is természetfelettivé!

Leave a Comment

PROGRAMOK Bob Ramona

Social media

Legnépszerűbb

IRATKOZZ FEL

Nincs spam, fölösleges e-mail, csak értesítések az új termékekről, érdekességekről.

Neked ajánlott bejegyzések

Meditatív Podcast - A tudatosságod határtalan - Bob Ramóna

Meditatív Podcast: A tudatosságod határtalan

Az úgynevezett fizikai anyag a tudatosság megnyilvánulása. A tudatosság rejlik minden forma mögött. Amíg az értelmed azt hiszi, hogy a szellem és az anyag szétválasztható, addig elkerülhetetlen fejedben a zűrzavar. Lásd Istent, a tudatosságot, a mindenben létező szubsztanciát, minden dolog leglényegének!

Tovább olvasom »

Leave a Comment