Meditatív Podcast: A tudatosságod határtalan

Meditatív Podcast: A tudatosságod határtalan

Az úgynevezett fizikai anyag a tudatosság megnyilvánulása.

A tudatosság rejlik minden forma mögött. Amíg az értelmed azt hiszi, hogy a szellem és az anyag szétválasztható, addig elkerülhetetlen fejedben a zűrzavar.

Lásd Istent, a tudatosságot, a mindenben létező szubsztanciát, minden dolog leglényegének!

A tudatosság, a vagyok, személytelen. Elképzelheted magad gazdagnak, szegénynek, szerelmesnek, magányosnak, egészségesnek vagy betegnek.

“A Vagyok Isten önmeghatározása. A vagyok a tudatosság állandó érzése. A tudatosság központja a vagyok érzése.” Neville Goddard

Az anyag, Isten egy formája, megnyilvánulása!

Nem utasítjuk el a formákat, hanem rávilágítunk a formák leglényegére.

Isten minden, ami van, hiszen Isten mindent lát, mindent tud és mindenható. Isten a LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN, a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan.

Amikor Krisztus tanítványai azt kérdezték, parancsoljanak-e pusztító tüzet az égből azokra, akik ellene fordultak, Jézus a következőképpen felelt: “Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.”

Nem kívánhatsz rosszat másnak anélkül, hogy azt meg ne tapasztalnád. A romboló szándékú gondolat a te elmédben születik meg, a te képzeletedben válik valósággá és a te érzelmeiddel itatódik át.

3 izraeli ifjút a tüzes kemencébe vetettek, a tűz mégsem ártott nekik; még a füst szaga sem érződött a ruhájukon. Szellemi tudatossággal rendelkeztek és felismerték, hogy a szellemet nem lehet elpusztítani! Minden a tudatosság!

Az észak-amerikai indiánok is megértették ezt az alapelvet. Bebizonyítva tudásukat, kezeiket forró olajba mártották, majd sértetlenül kihúzták.

Jelentsd hát ki: LÁTHATÓ FORMÁBAN MEGNYILVÁNULÓ TUDATOSSÁG VAGYOK!

Nem akkor birtokolsz valamit, amikor a kezedben tartod!
Akkor birtokolsz valamit, amikor tudatosságodban birtoklod azt!

Nem több dologra van szükséged, hanem arra, hogy tudatosságodban felismerd minden dolog leglényegét.

A különböző színek a különböző frekvenciáknak köszönhetők:
Pl. A vörös szín azért vörös, mert a rezgése lassú, azaz alacsony frekvenciájú. Ha növeljük a rezgésszámot, a színe is változik, és végül elérjük a fehér fényt.

Annál kevésbé látható egy dolog, minél magasabb a rezgésszáma:
Pl. Ha a vasat tűzbe teszed, először vörös lesz, majd egyre világosabbá és világosabbá válik, míg fehéren nem izzik. Az atomok már annyira fellazulnak és könnyeddé válnak, hogy egybeolvadnak. A kohó tüzében, magas hőmérsékleten, a vas egy idő után szétfolyik, később gázneművé válik és elpárolog.

A külső megjelenési formák változnak, de a szubsztancia sohasem változik.
Semmi nem vész el, csak átalakul.

A tudatosság azt jelenti, hogy a valódi valóságra vagy éber a látott világ helyett.

Amikor kételkedsz a mindent átfogó szubsztanciában, gondolj egy tárgyra és képzeletben bontsd vissza a láthatatlan szubsztancia szintjéig.

Azért vagy most itt, mert emlékezni vágysz arra a tudásra és bölcsességre, amelyet lelked mélyén érzel.

Viszont az észbeli és a lelki tudás nem ugyanaz.

Amikor kívülről szemléled, elemzed és összehasonlítod a dolgokat, az értelmedet használod.
Viszont, amikor lélekben kívánsz valamit megisemi, akkor azzá kell válnod, hogy megtudd, milyen érzés belőle gondolkodni.

Hogyan ismerhetnél meg lélekben bármit is, ha nem válsz eggyé vele? A “csak gondolok valamire” nem hoz új, tudati változást.

Olyannak kell lenned, mint a vágytól hajtott moly, ami a láng ragyogását keresve belezuhan a szent tűzbe összehajtva benne szárnyait, míg eggyé nem válik a láng színével és esszenciájával.

Neked is így kell hajlandónak lenned meghalni a jelenlegi önmagad számára mialatt új emberré válsz.

Ha tudni akarod mi a pénzbőség, tudatában kell lenned, hogy pénzbőségben vagy.
Ha tudni akarod mi a szerelem, tudatában kell lenned, hogy szerelemben vagy.

Minden vágy, amely felmerül benned, biztosítja vágyad tárgyának létezését. Hiszen ha az nem létezne a szubsztancia síkján, nem is vágyhatnál rá.

Ha felismered, hogy a tudatosság által létezik minden, akkor tudod, hogy a világodban nem történhet olyan, ami a tudatosság törvényétől eltérő módon létezik. Nem találkozhatsz a világodban más eredménnyel, mint amit tudatosságodban már megalkottál.

A körülményeid, és minden, ami a világodban megfigyelhető, a tudatosságod magasabb vagy alacsonyabb frekvenciájú kifejeződései. Ne tekintsd önmagadat és a körülötted lévő világod külön létezőnek.

“Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30
Te és a világod egyek vagytok.

Nem dolgokra vágysz, hanem a tudatosságod leglényegének biztos érzésére. Hogy érezd, a körülmények nem rajtad kívül álló események, hanem a tudatos világod kivetülései, melynek forrása legbelsőbb, mindentudó lényed.

A félelem, hogy nem lehetsz hatással a körülményekre, csak egy tudati állapot.
A félelem, a belső önmagunktól való téves, ábrándos elszakadás jelképe, amely az anyagi világban való egyetlen hit erősítésével születik.

Ha a tudatosságod az egyetlen valóságod, a világod nem lehet más egy álomnál. Ha komolyan veszed, teherként tapasztalod meg, ha tudatosságodban megmaradsz a leglényegednek, egy gyönyörű történetet írsz meg.

A megnyilvánult és a megnyilvánulatlan kéz a kézben járnak, mint a jin és a jang.

Vágyaid tárgyát soha nem fizikailag birtoklod, még ebben a pillanatban sem, hanem a szubsztancia síkján.

Így a manifesztációd a befogadóképességeddel arányos!

Például a bőségtudat azt jelenti, hogy tudod, hogy abból a szubsztanciából, amelyből a formák születnek, bőségesen van.

Nem lehetséges, hogy heti 1000 eurót keress, ha csak 100-ra számítasz.
Nem lehetséges, hogy meggyógyulj, ha a betegségre számítasz.

Az előfeltételezéseid mindig valódi hited tükrözik.

Isten, az átfogó szubsztancia, MINDENHOL jelen van. Ezért mindenhol bőség van.
Az ürességben való hit csak a hiányban vetett hitünkért felelős.

Ha egy lyukat vájsz a földbe, csak a szemed számára keletkezik üresség. Valójában az anyag helyét automatikusan megtölti az a láthatatlan és kézzelfoghatatlan szubsztancia, amiből a dolgok létrejönnek.

Ezért olyan, hogy üresség, nem létezik!

Köztem és közted nincs üresség. Ha lenne, nem hallgathatnád ezt a hanganyagot. A hangrezgéseim csak a szem számára nem látható téren haladnak át.

A világ folyamatosan változik. Váltakoznak az évszakok, a csillagok kiégnek, majd újak születnek, változnak a körülmények, az emberek és a vélemények. A világban minden folyamatosan változik.

De létezik valami, ami állandó?
“Én az úr, meg nem változom.”

Az anyagi világ forrása a tudatosság. Az anyag csupán az energia egyik formája. Az anyag önmagában nem létezik, hiszen kell lennie valaminek, ami azt az anyagot fenntartja.

A Te tudatod az, ami fenntartja!

Az anyagi világot az atomok, az elektronok, az energiahullámok alkotják, így minden növény, állat, ember és tárgy, az atomok más-más elrendeződéseként, különböző energiahullámként jelenik meg.

Emlékeztesd magad: A fizikai tested csak gondolatforma.

(A tárgyak oly módon léteznek, hogy az elménk képzeteket alkot róluk. Ezek a gondolatvilágunkban jönnek létre.)

A valóság, ahogy materiális szemszögből ismerjük, csak a gondolatainkban létezik.

Ne keressünk semmit, amivel kitölthetjük a teret. Mert nincs olyan, hogy üresség!

Szubsztancia van, méghozzá bőségesen.

“A világ és minden, ami benne található, az ember tudatosságának tárgyiasulása.”
Neville Goddard

Belégzéskor tudatosítsd magadban: Nem a test vagyok.
Kilégzéskor mondd magadban: Nem az elme vagyok.

Nem a test vagyok. Nem az elme vagyok.
Nem a test vagyok. Nem az elme vagyok.

Jelentsd ki: LÁTHATÓ FORMÁBAN MEGNYILVÁNULÓ TUDATOSSÁG VAGYOK!

Megosztás:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Könyvajánló

Válj természetfelettivé!

„Mi lenne, ha képes volnál ráhangolódni az anyagi világon túli frekvenciákra, megváltoztathatnád agyad kémiáját, és a tudat transzcendens szintjeire emelkedve új jövőt teremtenél? Ha képes volnál átalakítani tested biológiáját, hogy mélyreható gyógyulás vehesse kezdetét?”

Ez a könyv megváltoztatja az életed. Megmutatja, hogyan tudod elfogadni a jövőre vonatkozó álmaidat úgy, mintha már be is teljesedtek volna, mégpedig oly módon, hogy a tested is elhiggye, máris a valóra vált álmot éli, beindítva ezzel egy sor érzelmi és fiziológiai folyamatot, amelyekben új valóságod tükröződik vissza. Ebben rejlik a könyv ereje.

Válj Te is természetfelettivé!

Leave a Comment

PROGRAMOK Bob Ramona

Social media

Legnépszerűbb

IRATKOZZ FEL

Nincs spam, fölösleges e-mail, csak értesítések az új termékekről, érdekességekről.

Neked ajánlott bejegyzések

Leave a Comment